Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI INTERNATU TECHNIKUM NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

Zaproszenie do składania ofert na dostawę środków spożywczych do Internatu Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach - pobierz

Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia - pobierz

Załącznik nr 2, cz. 1: Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-wartościowa. Część I - pobierz

Załącznik nr 2, cz. 2: Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-wartościowa. Część II - pobierz

Załącznik nr 2, cz. 3: Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-wartościowa. Część III - pobierz

Załącznik nr 3: Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik nr 4: Wzór umowy - pobierz

30 grudnia 2021
Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI INTERNATU TECHNIKUM NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH

Przetarg: Dostawa artykułów spożywczych i kuchennych do stołówki Internatu Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach

Ogłoszenie o wyniku postępowania - pobierz

Informacja o unieważnieniu postępowania - pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

Specyfikacja warunków zamówienia - pobierz

Załącznik 1 - pobierz

Załącznik 2 - pobierz

Załącznik 3 - pobierz

Załącznik 4 - pobierz

Załącznik 5 - pobierz

Załącznik 6 - pobierz

Załącznik 7 - pobierz

Załącznik 8 - pobierz

Załącznik 9 - pobierz

Załącznik 10 - pobierz

Załącznik 11 - pobierz

Załącznik 12 - pobierz

Załącznik 13 - pobierz

Załącznik 14 - pobierz

Załącznik 15 - pobierz

Załącznik 16 - pobierz

Załącznik 17 - pobierz

Załącznik 18 - pobierz

Instrukcja użytkownika miniPortal-ePUAP - pobierz
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - pobierz

8 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Przetarg: Dostawa artykułów spożywczych i kuchennych do stołówki Internatu Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach

Roboty budowlane. Utwardzenie parkingu

Ogłoszenie o wykonaniu umowy - pobierz

Ogłoszenie o wyniku postępowania - pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

2. Specyfikacja warunków zamówienia - pobierz

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - pobierz

4. Istotne postanowienia umowy - pobierz

5. Projekt budowlany - pobierz

6. Przedmiar robót - pobierz

7. Mapa do celów projektowych - pobierz

8. Mapa do celów projektowych 2 - pobierz

9. Mapa zasadnicza - pobierz

10. Detale - pobierz

11. Formularz ofertowy - pobierz

12. Oświadczenie wykonawcy dotyczące grup kapitałowych - pobierz

13. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia - pobierz

14. Zgoda na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z parkingu - pobierz

15. miniPortal instrukcja użytkownika systemu - pobierz

7 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Roboty budowlane. Utwardzenie parkingu