Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dostawa artykułów spożywczych i kuchennych do stołówki Internatu Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

Specyfikacja warunków zamówienia - pobierz

Załącznik Nr 1 do SWZ - pobierz

Załącznik Nr 2 do SWZ - pobierz

Załącznik Nr 3 do SWZ - pobierz

Załącznik Nr 4 do SWZ - pobierz

Załącznik Nr 5 do SWZ - pobierz

Załącznik Nr 6 do SWZ - pobierz

Załącznik Nr 7 do SWZ - pobierz

Załącznik Nr 8 do SWZ - pobierz

Załącznik Nr 9 do SWZ - pobierz

Załącznik Nr 10 do SWZ - pobierz

Załącznik Nr 11 do SWZ - pobierz

Załącznik Nr 12 do SWZ - pobierz

Załącznik Nr 13 do SWZ - pobierz

Załącznik Nr 14 do SWZ - pobierz

Załącznik Nr 15 do SWZ - pobierz

Załącznik Nr 16 do SWZ - pobierz

24 października 2023
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dostawa artykułów spożywczych i kuchennych do stołówki Internatu Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach

2022r.

26 kwietnia 2023
Czytaj więcej o: 2022r.

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 we Wronkach oraz nadzór inwestorski nad realizacją termomodernizacj

Ogłoszenie o wyniku postępowania - pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - korekta - pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

Specyfikacja warunków zamówienia - pobierz

Załącznik Nr 1a do SWZ – OPZ_M_1_arch_&_konstr  - pobierz

Załącznik Nr 1b do SWZ – OPZ_TOM_2_sanitarne  - pobierz

Załącznik Nr 1c do SWZ - OPZ_TOM_3_elektryka  - pobierz

Załącznik Nr 1d do SWZ – OPZ_TOM_4_Przedmiar - pobierz

Załącznik Nr 1e do SWZ – OPZ_TOM_5_STWiORB  - pobierz

Załącznik Nr 2a do SWZ – Projektowane postanowienia umowy – roboty budowlane – Część 1  - pobierz

Załącznik Nr 2b do SWZ – Projektowane postanowienia umowy – nadzór inwestorski – Część 2  - pobierz

Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz ofertowy- pobierz

Załącznik Nr 4 do SWZ – Oświadczenie z art. 125 uPzp  - pobierz

Załącznik Nr 5 do SWZ – Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa  - pobierz

Załącznik Nr 6 do SWZ – Wstępna promesa BGK  - pobierz

Załącznik Nr 7 do SWZ – Instrukcja użytkownika systemu MiniPortal oraz ePUAP  - pobierz

28 listopada 2022
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 we Wronkach oraz nadzór inwestorski nad realizacją termomodernizacj